A Magyarországi Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME) szellemi és szervezeti jogutódja az 1909-ben alakult „Magyarhoni Ágostai Hitvallású Misszióegyesület”-nek és az 1948-ban létrejött – utóbb kényszerűségből megszüntetett – „Evangélikus Misszió” szolgálatnak.

Az Egyesület vagyona tagdíjakból, adományokból és közegyházi támogatásból áll.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Egyesület 1991-ben alakult.

30 éves az EKME