2022. március 19. 11:00

Kiskáték a nádfedeles kunyhó asztalán

A mozambiki ébredés pillanatképei

https://www.evangelikus.hu/hireink/riport/kiskatek-a-nadfedeles-kunyho-asztalan-mozambiki-ebredes-pillanatkepei